سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه علمیه ولی عصر بروجرد 
مدرس و مدیر 
1361/01/01 
1392/12/29 
علمی،اجرایی 
همکاری 
مدرسه علمیه امیرالمومنین ملایر 
مدرس و مدیر 
1363/01/01 
1361/12/29 
علمی،اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی بوکان 
مسئول دفتر 
1365/01/01 
1368/01/01 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی مهاباد 
قائم مقام دفتر 
1369/01/01 
1370/01/01 
اجرایى 
همکاری 
ستاد منطقه2سازمان تبلیغات 
معاونت‌های مختلف 
1370/01/01 
1385/12/29 
اجرایی 
تدریس 
مدارس علميه و دانشگاهها 
مدرس 
 
 
دروس مختلف 
تدریس 
حوزه‌های علمیه قم، ملایر و بروجرد 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزة علمیه قم و بروجرد 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
حوزة علمیه قم و بروجرد 
مدرس 
 
 
اصول 
تدریس 
حوزة علمیه قم و بروجرد و ملایر 
مدرس 
 
 
عقاید 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآن قم 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه سورة تهران 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآن قم 
مدرس 
 
 
کلام 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآن قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآن قم 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب